Kärlek och hat för vissa lärdas skull

Fråga: Vissa bröder låter kärleken och hatet vara grundade på somliga lärda; om du inte följer deras lärda bojkottar de dig och vänder sig mot dig. Är detta extremt och tillgjort?

Svar: Ja. Det är inte tillåtet. Muslimernas lärda som följer Sunnah är likadana. Allesammans är likadana och lov ske Allâh. Skall du särskilja en viss grupp när alla är bra och håller fast vid sanningen?