Kall utan umgänge

Fråga 14: Vissa människor prövas om de får höra att de är seriösa. Kan de jämställas med dem som inte prövas?

Svar: Vem prövas inte? Det är obligatoriskt att vara försiktig. Den troende skall undvika alla prövande element som avguderi och synder. Han skall akta sig för att onödigt säga att han är duktig eller troende. Han skall inte blandas med sådana människor, han skall inte ta lätt på saken. Han skall kalla dem till Allâh och akta sig för deras ondska. Om han blandas med dem och tar lätt på dem, kan de få med honom till sin ondska. Han kan ta fel på saker och ting. Satan kan försköna tvivel eller några av deras falskheter för honom. Alltså skall han kalla dem till Allâh och varna dem för avguderi. Samtidigt skall han själv vara på sin vakt.