Kalifatets dom och verkställighet

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

”Och se, din Herre sade till änglarna: ”Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden.” De sade: ”Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod, medan vi förklarar Dig vara fri från brister och prisar Ditt heliga namn?” Han svarade: ”Jag vet vad ni inte vet.”1

al-Qurtubî och andra argumenterade med den ovanstående versen för att kalifatet är obligatoriskt för att kunna döma människors tvister, hjälpa den förtryckte mot förtryckaren, genomföra de föreskrivna straffen, avskräcka från synderna och andra viktiga frågor som inte kan uppnås utan en ledare. Det som en plikt är i behov av är också en plikt.

Ett ledarskap går i lås på flera sätt:

1 – Uttryckligt bevis. Vissa av Ahl-us-Sunnahs lärda säger att det finns uttryckliga bevis för Abû Bakrs kalifat medan andra menar att det gjordes anspråk på hans kalifat.

2 – Utnämning. Kalifen utnämner sin efterträdare som Abû Bakr gjorde när han utnämnde ´Umar bin al-Khattâb.

3 – Samråd bland rättfärdiga människor. Det utsåg ´Umar.

4 – Inflytelserika människors enighet om trohetslöfte mot en person eller att en av dem lovar honom trohetslöftet. Majoriteten säger att det i så fall blir obligatoriskt att implementera trohetslöftet och al-Djuwaynî utropade till och med samstämmighet om det och Allâh vet bättre.

5 – Militärkupp. Om en person genomför en militärkupp blir det obligatoriskt att lyda honom för att det inte skall leda till olydnad och splittring. Det sade ash-Shâfi´î.

12:30