Inte ensam om någon fråga

Vi känner inte till en enda sakfråga där Ibn Taymiyyah går emot samstämmigheten. Den som hävdar motsatsen är antingen okunnig eller också lögnare. De åsikter som han tillskrivs vara ensam om kan delas upp i fyra kategorier:

1 – Åsikten är mycket främmande varför han anklagas för att gå emot samstämmigheten. Dels beror det på att åsikten delas av ett fåtal som många människor är okunniga om, dels för att samstämmighet kring den har utropats felaktigt.

2 – Åsikten är utom de fyra rättsskolorna men delas emellertid av följeslagare, efterföljare eller andra Salaf. I det här fallet kommer oenigheten på tal.

3 – Åsikten är utom Imâm Ahmads (radhiya Allâhu ´anh) rättsskola som Shaykh-ul-Islâm är känd för att tillhöra, men andra imamer och deras anhängare delar den åsikten.

4 – Åsikten som han valde och utgick ifrån i sina utslag. Den skiljer sig från Ahmads rättsskolas kända åsikt, ehuru den rapporteras från honom och vissa av hans anhängare.