Ibn Taymiyyah om att röra vid Qur’ânen utan tvagning

Fråga: Är det tillåtet att röra vid Qur’ânen utan tvagning?

Svar: De fyra imamernas rättsskolor säger att endast den rene får röra vid Qur’ânen. Så stod det i brevet som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade till ´Amr bin Hazm:

“Ingen annan än den rene skall röra vid Qur’ânen.”

Imâm Ahmad sade:

“Det råder inga tvivel om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrev det. Denna åsikt har även Salmân al-Fârisî, ´Abdullâh bin ´Umar och andra och vi känner inte till att någon följeslagare hade en annan åsikt.”