Ibn Taymiyyah har Salafs dogm om Qur’ânen

Qur’ânen är Allâhs oskapade tal. Denna fråga var ytterst klar på Salafs tid. Därefter förnekades den av de avvikande. Därefter blev den oklar för vissa människor.

Det räcker med det som klargjordes av imamen av Ahl-us-Sunnah Abû ´Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, sedan det som skrevs ned av Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî, sedan det som analyserades och putsades till av Shaykh-ul-Islâm Abûl-´Abbâs Taqiyy-ud-Dîn bin Taymiyyah.