Handlingarna är ett krav för hjärtats tro

Grunden till tron ligger i hjärtat och det är hjärtats tal och handling i form av hjärtats intyg, bekräftelse, kärlek och underkuvning. Hjärtats tro fordrar och kräver att den återspeglar sig på kroppsdelarna. De uppenbara handlingarna är ett krav och bevis för hjärtats tro och en del av den fullkomliga tron. Tron i hjärtat är grunden. Hjärtat är kungen och kroppsdelarna är soldaterna.

Vissa grupper tror att tron endast är i hjärtat och att kroppsdelarnas handlingar inte hamnar under tron. De menar att handlingarna är frukterna och resultaten av tron. De går så långt att deras extremister (Djahm bin Safwân och hans anhängare) menar att det är möjligt att tro med hjärtat och ständigt häda muntligt för att ha en nyttig tro i hjärtat.

Om Sharî´ah gör Takfîr på en person på grund av handling eller ett uttalande bevisar det att det inte finns tro i hjärtat. På så sätt är deras teori motsägelsefull. Om det är ett bevis för en utesluten tro i hjärtat innebär det att hjärtat inte kan bestå av något som fordrar dess uteblivande. Och om det inte utgör ett bevis för det kan man inte heller argumentera med det för den inre otron.