Haddâdiyyah och Ibn Taymiyyah

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

Murdji’ah tillhör inte de grova Ahl-ul-Bid´a. Flera lärda och fromma anammade deras ideologi. De betraktades som Ahl-us-Sunnah till dess att de eskalerade och deras ideologier blev allt grövre.”1

Shaykh-ul-Islâms ord tyder på följande:

1 – Irdjâ’ är ingen grov innovation. Tillsynes syftar han på Murdji’ah al-Fuqahâ’ och inte de extrema Murdji’ah som Djahmiyyah och Karrâmiyyah.

2 – De tidigare Ahl-us-Sunnah betraktade Murdji’ah al-Fuqahâ’ som Ahl-us-Sunnah till dess att de eskalerade.

Vad säger de nya Haddâdiyyah och framför allt Fawzî al-Bahraynî om det? Skall de förtala Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah såsom deras lärare Mahmûd al-Haddâd gjorde när han beskyllde honom för att:

1 – Ta lätt på Irdjâ’.

2 – Gå emot Ahl-us-Sunnahs samstämmighet när han sade att Murdji’ah al-Fuqahâ’s innovation handlar om ordval.

3 – Anklaga Shaykh-ul-Islâm för lögn när han sade:

Till det hör åsikten att Murdji’ah al-Fuqahâ’ tillhör Ahl-us-Sunnah. Akta er för lögn!”

4 – al-Haddâd sade:

Enligt Murdji’ah är alla muslimer troende med samma tro som Djibrîls tro. Enligt dem är det otro att anta att tron stiger och sjunker. Därtill säger de att handlingar är exkluderade från tron. Trots det säger vissa att dispyten är verbal och inte verklig. Om vi skulle hålla med om det, så sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Vad skall människorna kastas in i Elden på sina ansikten för, om inte på grund av sina tungor?”

Han syftar på Shaykh-ul-Islâm. Därefter sade han:

Sedan kallar han dem för ”Ahl-us-Sunnahs Murdji’ah”. Vad sägs härnäst? Ahl-us-Sunnahs Djahmiyyah? Murdji’ah är en sekt2 utom Ahl-us-Sunnah. Hur kan de tillhöra dem?”3

Du ser hur han förföljer Shaykh-ul-Islâm så fort han får tillfälle. Är det Murdji’ah han syftar på när han talar om den som säger att dispyten är verbal? I de föregående citaten klargör Shaykh-ul-Islâm själv vem den åsyftade är. Titta sen hur han tillämpar den ovanstående hadîthen på Shaykh-ul-Islâm. Titta sen hur han kommer med falska fordringar och säger:

Vad sägs härnäst? Ahl-us-Sunnahs Djahmiyyah?”

Är Irdjâ’ detsamma som Djahmiyyahs dogm? Anser Ibn Taymiyyah att Murdji’ah al-Fuqahâ’ är desamma som extrema Murdji’ah eller Djahmiyyah? Skall Ahmad och resten av Salaf fördömas för att de tog lätt på de icke-kallande Murdji’ah al-Fuqahâ’? Jag har ingående avvisat al-Haddâds syndiga förtal av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah4.

al-Haddâds allvarliga förtal av Shaykh-ul-Islâm härstammar från en grund som dagens Haddâdiyyah, däribland Fawzî al-Bahraynî, nyttjar mot Ahl-us-Sunnah. Grunden är att göra Tabdî´ på den som säger att kontroversen mellan Ahl-us-Sunnah och Murdji’ah al-Fuqahâ’ är enkom verbal. De till och med inkluderar till dem folk som inte alls säger så, såsom jag, för att göra Tabdî´ på dem och bekriga dem.

1Madjmû´-ul-Fatâwâ (3/357).

2Det är en lögn. Murdji’ah är flera sekter och mycket olikartade. Mannen gjorde dem alla till en enda sekt för att kunna förtala Ahl-us-Sunnah i allmänhet och Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah i synnerhet.

3Yawma lâ Dhilla illâ Dhilluh, sid. 70

4Se ”Ta´n al-Haddâd fî ´Ulamâ’-il-Islâm”, sid. 2-7