Gott och ont i en person

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament hör att slaven kan besitta såväl godhet som ondska, drag från såväl tro som otro eller hyckleri. Därefter belönas och straffas han. Det finns många bevis i Qur’ânen och Sunnah som bevisar detta fundament. De måste efterlevas och bekräftas.

Dessutom är vi ålagda att ta avstånd från Khawâridjs norm då de förkastar bevisen för att tron och religionen kvarstår i syndaren så länge han inte hädar och utesluts ur tron. Khawâridj förkastar alla de bevisen. De anser att den som gör en stor synd eller hamnar i ett av de otrognas eller hycklarnas drag utesluts ur religionen och döms till evigt helvete. Den normen är falsk enligt Qur’ânen, Sunnah och Salafs samstämmighet.