Förmågan att se Allâhs ansikte på Domedagen

Allâhs ansiktes ljus hade bränt allt i det här livet om det hade avtäckts därför att Allâh har bestämt att allt i det här livet skall förgås. Det tål inte Evighetens ljus varpå det brinner upp eller smulas sönder liksom berget smulades sönder. På Domedagen kommer synerna och kroppsdelarna att bli eviga så att de klarar av att titta på Hans ansikte och Hans ansiktes skinande ljus utan att brännas. Om den största, väldigaste och fullkomligaste människan hade kastats i en världslig ugn skulle hon blivit till aska på ett ögonblick. På Domedagen skall hon däremot brännas tusen år och kanske till och med mer i en eld som är sjuttio gånger värre än elden i det här livet och ändå inte bli till aska eller dö:

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

”I den takt som deras hud förbränns, skall Vi ersätta den med ny hud, så att de får pröva straffet helt och fullt. Allâh är allsmäktig, vis.”1

Ty den dagen kommer deras kroppar, syn och hörsel att bli eviga. På så sätt skall de klara av straff som de inte ens hade varit i närheten av att klara av i det här livet.

Detsamma gäller Allâhs troende och gudfruktiga slavar. På Domedagen kommer de att klara av att titta på Allâhs ansikte, ehuru de hade blivit brända i det här livet om bara något av Hans ansiktes ljus hade nått dem, vilket Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt.

14:56