En och samma metod med alla egenskaper

Om de säger till oss att vi har liknat med resningen, säger vi till dem att de har liknat med hörseln och beskrivit sin Herre med oväsentlighet. Om de säger att det är en hörsel som tillkommer Honom, säger vi att det är en resning och höghet som tillkommer Honom. Allt som de ålägger oss gällande resningen, nedstigningen, handen, ansiktet, foten, skrattet och förvåningen i förhållande till liknelse, ålägger vi dem gällande livet och hörseln. Såsom de säger att de två egenskaperna inte är några oväsentligheter, säger även vi att de inte är några kroppsdelar eller något som skapelsen beskrivs med. Det är inte rättvist att de förstår resningen, nedstigningen, ansiktet och handen som skapelsens egenskaper varefter de tolkar och förvränger.

Om de säger att de egenskaperna fordrar det, måste de säga samma sak om de sju egenskaperna och att de är oväsentliga liksom skapelsernas egenskaper. Såsom de anklagar oss för att likna och förkroppsliga Allâh med de egenskaperna, säger vi samma sak till dem om egenskaperna som de bekräftar och att de anser dem vara oväsentliga. Såsom de dementerar brister från egenskaperna som de bekräftar och säger att de saknar en kropps oväsentligheter, säger vi samma sak om egenskaperna för vilka de anklagar oss för förkroppsligande.

Den opartiske kommer att veta vad vi säger, tro på det, mottaga vårt råd och dyrka Allâh med att bekräfta alla Hans egenskaper och dementera liknelse, förnekelse, tolkning och passivitet från allesammans. Det är det Allâh (ta´âlâ) vill av oss. Ty alla egenskaper har kommit från en och samma källa; Qur’ânen och Sunnah. Om vi tror på vissa och tolkar och förvränger andra liknar vi dem som tror på en del av Skriften och hädar en annan. Detta är nog och väl – om Allâh vill.