En man hemsöker en flicka varje natt och väcker henne till Fadjr

Fråga: Jag har en faderlös dotter. Varje natt kommer det en man till henne och väcker henne till Fadjr och befaller henne att hon också väcker sina syskon. Kan man vara övertygad om att denna man är en ängel? Stiger änglar ned till jorden?

Svar: Allâh vet bättre. Det kan vara någon av våra bröder bland djinnerna också. Det behöver inte vara en ängel. Det kan vara någon av våra bröder bland djinnerna också.