En dröm inträffar som den tyds

120 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En dröm inträffar som den tyds. Den är som en man som lyfter på sin fot och bara väntar på han skall sätta ned den. Om någon av er har en dröm skall han inte berätta den för någon annan än en välvillig eller lärd person.”

Rapporterad av al-Hâkim (4/391) via ´Abdur-Razzâq: Ma´mar underrättade oss, från Ayyûb, från Abû Qilâbah, från Anas, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”

Han fick medhåll av adh-Dhahabî. De borde även ha lagt till att den är utmed al-Bukhârîs villkor…

Hadîthen är alltså autentisk.

Hadîthen är ett konkret bevis för att drömmar inträffar som de tyds. Därför befallde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oss att inte berätta dem för någon annan än en välvillig eller lärd person. Det är meningen att de båda skall tyda den på det bästa sättet så att den uppfylls därefter. Det är självklart förutsatt att drömmen är möjlig att tydas på ett sådant sätt, om än bara ur en synvinkel, och inte fullkomligt fel. I så fall har tydningen ingen påverkan och Allâh vet bättre.