Domen för att sälja radioapparater

publicerad
29.03.2008

Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî
Källa: Fatâwâ al-Buyû´, sid. 52

Fråga: Vad är domen för
att köpa och sälja radioapparater?

Svar: Jag anser det vara tillåtet,
liksom alla andra tillåtna föremål. Det enda undantaget är
att man säljer dem till någon man vet kommer att använda dem för
att lyssna på musik och dylikt.