Domen för att handla med guldringar för män

publicerad
18.04.2010

Författare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Källa: Fatâwâ al-Ladjnah ad-Dâ’imah (13/69)

Fråga: Vad är domen för att handla med guldringar för män?

Svar: Det är inte tillåtet att sälja guldringar för män om de ska ha på sig dem. Att försäljarna säger att de inte säljer dem till Muslimer rättfärdigar inte deras handling.

De befinner sig i Muslimska länder och den som gör det får endast handla på det sätt som den rena Sharî´ahn tillåter. Argumentet som de nämner är det samma som härrör från dem som säljer alkohol till de otrogna. Ty det är förbjudet för männen att ha på sig guldringar.