Dogmen bakom normen om den eviga Qur’ânen

Den förste som blev känd för att påstå att Qur’ânen är skapad är al-Dja´d bin Dirham och hans kollega al-Djahm bin Safwân.

Den förste som blev känd för att påstå att den är evig är ´Abdullâh bin Sa´îd bin Kullâb.

Därefter blev de som anammade hans åsikt oense; vissa sade att talet är en enda innebörd som upprätthålls av Herrens essens. Qur’ânens innebörd, Toras innebörd, Evangeliets innebörd, alla andra Hans skrifters innebörd och Hans tal är en och samma och är varken mångfaldigt eller uppdelat. De menar att Allâh har inte uttalat den arabiska Qur’ânen och att Han har skapat den i något annat.

De flesta kloka säger att den teorin är tvivelsutan osund. Det är välkänt att Kursî-versen inte har Skuldversens betydelse, eller att:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Säg: ”Han är Allâh – En.”1

inte betyder:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

Måtte Abû Lahab förgås! Ja, måtte han förgås!”2

Hur kan då alla Allâhs tal i Hans nedsända skrifter, till änglarna, räkenskap av slavarna på Domedagen och annat betyda samma sak?

Andra bland dem säger att den består av bokstäver, eller av bokstäver och röster, som är eviga, oändliga och ofrånkomliga från Hans essens; Han är och kommer alltid att vara beskriven med dem.

Båda grupperna är emellertid ense om att Allâh (ta´âlâ) inte talar med Sin vilja och förmåga och att Han säger hela tiden3:

يَا نُوحُ اهْبِطْ

Nûh! Stig nu i land!”4

يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا

Ibrâhîm! Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen!”5

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ

Du som täcker över dig!”6

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

Du som sveper in dig!”7

Ingen av Salaf hade någon av dessa två normer. Ingen av Salaf har sagt att denna Qur’ân är ett uttryck eller en återberättelse av Allâhs tal. Ingen av Salaf har sagt att deras uttal av Qur’ânen är evigt eller oskapat, än mindre att deras röster är eviga eller oskapade. Det sade det som bevisas i Qur’ânen och Sunnah, nämligen att Qur’ânen är Allâhs tal och att det som människor läser med sina röster, skriver ned med sina bläck och står skrivet mellan bokomslagen är Allâhs tal – och Allâhs tal är oskapat!

1112-1

2111:1

411:48

537:104-105

673:1

774:1