Den som förtalar följeslagarna förtalar profeten

Fråga: Anses den som förtalar följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) ha förtalat sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Det råder det inga tvivel om. Ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berömt och prisat dem och förbjudit att de förtalas. Den som då förtalar följeslagarna förtalar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han berömde dem medan denne beljuger dem och säger att de var bedragare. Han motsätter sig sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och förtalar hans beröm över följeslagarna.