Den roligaste och dummaste förklaringen

271 – Opponenten rapporterade från Isrâ’îl, från Thuwayr bin Abî Fâkhitah, från Ibn ´Umar, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Den som får den lägsta positionen i paradiset är den som ser sin lycksalighet och sina trädgårdar motsvarande ett avstånd på tusen år. Den ädlaste hos Allâh är den som får beskåda Hans ansikte morgon och afton.” Därefter läste han upp:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌإِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

”Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”1

Opponenten sade:

”Det är möjligt att beskådning av Hans ansikte betyder beskådning av Allâhs lovade paradis.”

Opponenten skall veta att han nyss har kommit med en tolkning som överträffar de förra tolkningarnas komik och ignorans. Om du bara hade kunnat lite arabiska skulle du vetat att det klara talet som du har rapporterat från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte kan förklaras på ett annat sätt än så som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt och sedan bekräftat det med Qur’ânen. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… den som får beskåda Hans ansikte…”

Han sade inte ”den som får beskåda gåvorna”. Vilka araber och icke-araber innan dig har sagt att gåvorna i paradiset kallas för Allâhs ansikte? Var i Qur’ânen står det att Allâhs ansikte är den högsta nivån i paradiset? Så du tolkar Allâhs ansikte! Ibland säger du att det betyder gåvorna i paradiset, ibland säger du att det betyder den högsta nivån i paradiset. Ibland säger du att det är riktningen mot Qiblah, ibland liknar du det vid kläder och väggar. Allâh kommer att fråga dig om ditt skoj om Hans ansikte.

Om du påstår att de ädlaste hos Allâh är de som får beskåda lycksaligheten som Han har lovat dem, undrar jag om inte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i en annan hadîth som du återberättade:

”Den som får den lägsta positionen i paradiset är den som ser sina trädgårdar, sin lycksalighet och sina gåvor motsvarande ett avstånd på tusen år. Den lägste av dem förväntar sig av Allâhs gåvor det som den ädlaste av dem förväntar sig och beskådar det högsta av paradiset som de ädlaste av dem beskådar.”

Vad gör skillnaden i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord om den lägste som tittar på sina gåvor och den ädlaste som beskådar Hans ansikte morgon och afton om det ändå betyder att båda får se sina belöningar? Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste upp Qur’ânen i samband med de ädlaste till skillnad från de lägsta och han gjorde det för att bekräfta Allâhs ansikte och beljuga ditt påstående:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌإِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

”Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”

Han sade inte att de får skåda sin belöning. Fri är Allâh från brister – en så motbjudande tolkning, en så ful förklaring och en så stor språklig omöjlighet! Fri från brister är Han som inte har låtit dig förstå mer än vad du ser. Om barnen i Qur’ân-skolorna hade sagt sådär skulle folk ha skrattat åt dem. Vad skall man då säga om en vuxen man som anser sig själva tillhöra landets lärda?

175:22-23