De offrade sina barn åt demoner i Bibeln

34De utplånade inte folken,

som Herren hade befallt dem.

35De beblandade sig med främmande folk

och lärde sig deras seder.

36De tjänade deras avgudar

och lät sig snärjas av dem.

37Sina söner och döttrar

offrade de åt demonerna.

38De utgöt oskyldigt blod

– blodet av sina söner och döttrar,

som de offrade åt Kanaans avgudar –

och landet blev vanhelgat av blodet.

39De blev orena genom sina gärningar

och var otrogna i allt de gjorde.

40Då blev Herren vred på sitt folk

och kände avsky mot sin egendom.

41Han utlämnade dem åt andra folk,

deras fiender härskade över dem.

42Motståndarna förtryckte dem,

och de fick böja sig för deras makt.

43Gång på gång räddade han dem,

men de trotsade hans planer