De förtalar Ibn Taymiyyah

Fråga: Vissa människor säger att Ibn Taymiyyah inte var från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och att han var vilsen och vilseledande. De menar att den åsikten delas av Ibn Hadjar och andra. Har de rätt?

Svar: Shaykh Ahmad bin ´Abdil-Halîm bin Taymiyyah var en av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs imamer. Han kallade till sanningen och den raka vägen. Med honom stödde Allâh Sunnah och krossade innovationer och villfarelse. Den som säger något annat om honom är en vilsen och vilseledande innovatör. De är blinda och tror att sanning är osanning och vice versa. Det vet de som har upplyst insikt och läser både hans böcker och hans motståndares böcker och jämför hans praxis med deras praxis. Det är det bästa beviset och kriteriet mellan de båda parterna.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdur-Razzâq ´Afîfî

´Abdullâh al-Ghudayyân

´Abdullâh bin Qu´ûd