Därför tog as-Sâbûnî inte med hadîthen om Allâhs skratt

2810 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre (´azza wa djall) skrattar åt Sina slavars hopplöshet medan Hans ändring är nära till hands.” Abû Razîn sade: ”Skrattar Herren (´azza wa djall)?” Han svarade: ”Ja.” Då sade han: ”Då kommer en Herre som skrattar aldrig beröva oss något gott.”

Rapporterad av at-Tayâlisî i ”al-Musnad”…

För det andra sade Ibn Kathîr i sin tolkning till ”al-Baqarah”:

”I Abû Razîns hadîth står det:

Din Herre (´azza wa djall) förvånas över Sina slavars hopplöshet trots att Hans hjälp är nära. Han tittar på dem när de är hopplösa. Han börjar skratta eftersom Han vet att er räddning är nära.”

Jag har inte kunnat hitta denna formulering. Förmodligen är den överförd och inte ordagrann och Allâh vet bättre.

Jag fick syn på två ädla Shaykhers, as-Sâbûnî och ar-Rifâ´î, paradoxala förhållande till den här hadîthen som Ibn Kathîr nämnde med formuleringen:

Din Herre (´azza wa djall) förvånas…”

Angående Shaykh as-Sâbûnî, så anar jag starkt att ha inte tog med den eftersom han inte kände sig bekväm med dess formulering. Han tillhör ju trots allt de vinklande Ashâ´irah Mâturîdiyyah. Det beror alltså inte på att han inte visste att formuleringen är grundlös.