Böcker som studenten måste ha

De bästa böckerna som studenten måste måna om är Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs och hans elevs Ibn-ul-Qayyims (rahimahumâ Allâh) böcker. Det är välkänt att Ibn-ul-Qayyims böcker är enklare och lättare. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs uttryck var mäktiga på grund av hans kolossala kunskap och upplysta skarpsinnighet. Ibn-ul-Qayyim såg ett bebott hus varpå han sysselsatte sig med att snygga till och ordna det. Det betyder inte att vi säger att Ibn-ul-Qayyim var en kopia av Ibn Taymiyyah. Ibn-ul-Qayyim var fri – om han såg att hans lärare hade fel talade han.

När han ansåg att det är obligatoriskt att ändra vallfärden till ´Umrah, vilket ansågs av Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anh) om vallfärdaren som avser vallfärd eller Qirân-vallfärd men saknar offerdjur, och Shaykh-ul-Islâm sade att den plikten gällde enkom följeslagarna, sade Ibn-ul-Qayyim uttryckligt att han inte valde sin lärares åsikt. Han (rahimahullâh) var alltså fri och tänkte på egen hand. Det är dock inget klandervärt att ta efter hans lärare (rahimahullâh) inom det som han tyckte var riktigt och korrekt. Om du reflekterar över Shaykh-ul-Islâms val ser du att de oftast är korrekta. Det vet han som funderar över deras böcker.