Bestrykning av turban och strumpor

Abû ´Alî al-Husayn bin Ishâq al-Khiraqî sade:

”Jag frågade Ahmad bin Hanbal om bestrykning av turban. Han sade: ”Det är harmlöst. Men om han tar av den, bryts hans tvagning, liksom läderstrumporna.”

Jag frågade honom om bestrykning av strumpor. Han sade: ”Det är harmlöst om de håller sig kvar på fötterna.”

Jag frågade honom om dem som säger att uttalet av Qur’ânen är skapat. Han sade: ”De är Djahmiyyah.”