as-Suyûtîs hyllning till Ibn Taymiyyah

1142 – Ibn Taymiyyah.

Shaykh, Imâm, ´Allâmah, Hâfidh, kritiker, Faqîh, Mudjtahid, storslagen Qur’ân-tolkare, Shaykh-ul-Islâm, de avhållsammas stjärna och sin tids unikum Taqiyy-ud-Dîn Abûl-´Abbâs Ahmad bin Shihâb-id-Dîn ´Abdil-Halîm bin Imâm, Mudjtahid och Shaykh-ul-Islâm Madjd-ud-Dîn ´Abdus-Salâm bin ´Abdillâh bin Abîl-Qâsim al-Harrânî, en av de mest storslagna.

Han föddes i Rabî´ al-Awwal 661. Han lyssnade till Ibn Abîl-Yusr, Ibn ´Abdid-Dâ’im och många andra.

Han månade om hadîther, forskade efter hadîthernas källor, filtrerade dem och blev framstående inom återberättare, brister i hadîther, förståelse av hadîther, islamiska vetenskaper, skolastik och annat.

Han var ett hav av kunskap. Han tillhörde de smarta och de avhållsamma.

Han prövades och besvärades flera gånger. Han dog 20 Dhûl-Qa´dah 728.