Är Tawrâh och Indjîl Allâhs ord?

publicerad
29.12.2010

Författare: ´Allâmah ´Abdur-Razzâq ´Afîfî
Källa: Fatâwâ wa Rasâ’il (1/168)

Fråga: Är Tawrâh och Indjîl Allâhs ord?

Svar: Ja, den Tawrâh och den Indjîl som inte förvrängdes är Allâhs tal. Beviset för det är Allâhs ord:

”Hoppas ni att de skall tro på er, fastän [ni vet att] flera av dem, efter att ha lyssnat till Allâhs ord och förstått det, med vett och vilja förvanskade det?”1

1 2:75