Är Râfidhah idoldyrkare eller muslimer?

Fråga: Är Râfidhah idoldyrkare eller muslimer?

Svar: Den som dyrkar någon annan än Allâh, den som dyrkar al-Hasan, al-Husayn och Husets imamer är en idoldyrkare.