Är mannen Mahram till horbarnet och måste han försörja det?

Fråga: Anses mannen vara Mahram till barnet som har kommit via hor och måste han försörja det?

Svar: Nej, det är inget Sharî´ah-baserat barn. Om de är muslimer, anses horbarnet inte vara ett Sharî´ah-baserat barn. Det tillskrivs inte fadern. Det är inte obligatoriskt för honom att försörja det. Det tillskrivs inte honom då det inte är utmed Sharî´ah. Det kommer från hor – och skydd sökes hos Allâh. Skulle han däremot försörja det, så är det bara bra.