Är hadîthen om Djassâsah autentisk?

Fråga: Är hadîthen om Djassâsah autentisk och opponerar den sig andra hadîther?

Svar: Hadîthen om Djassâsah är autentisk. Den opponerar sig inte alls de autentiska hadîtherna. Den detaljerar bara vissa frågor som kommer att äga rum och som inte nämns i andra autentiska hadîther. Vissa av dem har ägt rum, vilket Tamîm ad-Dârî (radhiya Allâhu ´anh) har rapporterat. Dagens människor vill tillämpa hadîtherna om de dolda frågorna utmed sina små intellekt, vilket inte har något med tron att göra. Allâh (´azza wa djall) sade:

الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ  الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

”Alif. Lâm. Mîm. Denna Skrift – här råder inget tvivel – är en vägledning för de gudfruktiga, dem som tror på det dolda.”1

När en hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) når en muslim åligger honom två saker oavsett om hadîthen handlar om trosläran, domarna, tecknen före Domedagen eller något om det dolda:

1 – Han skall fråga de lärda inom Hadîth i fall hadîthen är autentisk eller inte. Om de säger att den är autentisk åligger honom en andra sak.

2 – Han skall underkasta sitt intellekt, tänk och sin lära så att han tror på hadîthen. Ty den hör till de dolda frågorna. Vi vet numer att den sanne troendes första egenskap är den Allâh (´azza wa djall) nämner i kapitlet al-Baqarah:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

”… dem som tror på det dolda.”

Det är mycket viktigt att tro på det dolda. Allâh prövar Sina tjänare med liknande autentiska hadîther.

Hadîthen om Djassâsah är tvivelsutan autentisk på grund av två skäl:

1 – Imâm Muslim rapporterade den i sin ”as-Sahîh”.

2 – Vi har inte funnit något negativt i dess berättarkedja.

Till följd därav är det inte tillåtet för en muslim att filosofera om den, säga att den är orimlig och liknande. Så talar inte en person som verkligen tror på det dolda.

Fråga: Vissa säger att det finns hadîther som opponerar sig den som profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Efter hundra år kommer ingen av dagens levande själar att leva.”

Svar: Den som säger så är okunnig om Fiqhs principer. Det finns inte en allmän text utan att den är specificerad. Detta är en sådan. Det finns alltså ingen levande själ utan själen som är undantagen. Det tillämpas exempelvis av dem som säger att Khidhr lever än i dag. Men till dem säger vi att bekräfta beviset innan de drar slutsatser. Bekräfta först att Khidhr lever så att vi kan säga att han är ett undantag. I och med att det inte finns någon autentisk hadîth för att Khidhr levde på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid är vi inte i behov av att säga Khidhr är ett undantag i hadîthen:

”Efter hundra år kommer ingen av dagens levande själar att leva.”

Vad den autentiska hadîthen som uttryckligt säger att ad-Dadjdjâl lever, och likaså ´Îsâ som dock lever i himlen, beträffar, så är svaret att den allmänna hadîthen specificeras av den specifika hadîthen. Annars kommer den okunnige och hans jämlikar att falla i okunnighet åter och åter igen när vi konfronterar honom med den ädla versen:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

”Förbjudet för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant [kött] som har slaktats i ett annat namn än Allâhs; [vidare kött av] djur som strypts eller kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller [som] fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur – om ni inte har slaktat djuret på föreskrivet sätt [medan det var vid liv] – och djur som slaktats på hedniska offeraltare.”2

Är det tillåtet att äta självdöda fiskar? De kommer att säga att det är tillåtet. Hur förstår ni versen då? De blir tvungna att citera de lärda att versen är allmän och att hadîthen specificerar den. Hur skall då inte en hadîth kunna specificera en annan? Det är bara än mer sannolikt.

12:1-3

25:3