Allâhs resning med essens eller inte?

Fråga: ´Abdul-Qâdir al-Djaylânî sade att Allâhs resning över tronen var med Hans essens.

Svar: Det vill säga en verklig resning. Många kända lära och stora imamer använder sig av ordet ”essens”. Andra från Ahl-us-Sunnah vägrar använda det. Båda parterna har rätt.

De som brukar det syftar på att avfärda stanken av tolkning (التأويل) som i själva verket är en förnekelse (التعطيل). Det finns människor som kan acceptera resningen muntligt samtidigt som de avser att det inte fordrar att den är med essensen. Således brukar vissa ordet ”essens”.

De som inte använder ordet säger att det inte nämns i Qur’ânen och Sunnah. Deras avsikt är korrekt. Det är även de förstnämndas.

De förstnämnda nyttar när det kommer till dogmen och vägledning av människor och inger en fullkomligare bekräftelse.

De sistnämnda vill inte säga mer än det som är bevisat.

Om det finns behov av att nämna något i det här ämnet för att avfärda villfarelse och innovation, nämner man det. Det är inga problem. Har Han rest Sig med något annat än Sin essens? Även han som låter bli det ordet har rätt förutsatt att han tycker och tänker som de förstnämnda.