adh-Dhahabî om Ibn Taymiyyahs förståelse av Salafs dogm

adh-Dhahabî sade:

Han läste Qur’ânen och Fiqh, debatterade och bevisade innan puberteten. Han blev framstående inom kunskap och Qur’ân-tolkning. Han gav utslag och undervisade innan tjugoårsåldern. Han författade verk och blev till en av de stora lärda under sina lärares livstid. Han skrev minst 4000 häften.”

I ett annat sammanhang sade han:

Gällande hans citat av följeslagarnas och efterföljarnas, för att inte tala om de fyra rättskolornas, förståelse och dogm, så var han makalös.”

I ett annat sammanhang sade han:

Han hade en djup kunskap om Salafs uttalanden. Det fanns knappt ett ämne som dök upp utan att han nämnde imamernas åsikter kring det. Han avvek från de fyra imamerna inom vissa frågor. Han skrev om dem och stödde sig på bevis i Qur’ânen och Sunnah.”

I ett annat sammanhang sade han:

Han hade insikt om Salafs metodik och argumenterade för den med bevis och exempellösa argument. Han sade saker och ting som andra höll sig borta ifrån. Slutligen ville flera lärda i de två städerna debattera med honom. Han förblev stadig. Han kompromissade inte.”