88. Vilken plikt har kallare och studenter gentemot makthavare?

Fråga 88: Vilken plikt har kallare och studenter gentemot makthavare?

Svar: Kallarna är skyldiga att eftersträva muslimsk enighet och likvidera de otrognas och hycklarnas strategier. Deras mål är att splittra det muslimska samhället, så fientlighet och hat bland muslimerna och avleda muslimerna från sina ledare. De är alltså ålagda att uppmana muslimerna till enighet, vänskap och välvilja för makthavarna, bistå dem med sanning och vägleda dem till godhet utan skandalisering och våld1. Han (ta´âlâ) sade:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

”Men tala till honom i försonliga ordalag; kanske förmås han då till eftertanke eller grips av fruktan.”2

1Dessa instruktioner och riktlinjer bör utgöra innehållet i fredagspredikningar och allmänna föreläsningar istället för provokativa och revolutionära dito som orsakar hat mot makthavarna. Alla årskurser i skolor skall uppfostras i att älska och respektera makthavarna och att inte nedvärdera dem. Nedvärderade makthavare leder till att folk slutar lyssna och lyda inom det korrekta. När det sker är kaos och prövningar ett faktum. Detta måste kallarna veta och se till att förse ungdomarna med korrekt vägledning hämtad från Qur’ânen, Sunnah och Salafs förståelse.

220:44