32. Betydelsen av den andra trosbekännelsen

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1206 – rahimahullâh) sade:

Beviset för trosbekännelsen att Muhammad är Allâhs sändebud är Hans (ta´âlâ) ord:

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

Ett sändebud har nu kommit till er, ur era [egna] led. [Tanken] att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek.”1

Trosbekännelsen att Muhammad är Allâhs sändebud betyder att hans order skall utföras, hans ord skall bekräftas, hans förbud skall undvikas och att Allâh endast dyrkas utmed hans föreskrift.

FÖRKLARING

Den andra trosbekännelsen är att Muhammad är Allâhs sändebud. Beviset för den är Hans (ta´âlâ) ord:

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ

Ett sändebud har nu kommit till er, ur era [egna] led.”

Det vill säga att ni känner Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) därför att han är från er och tillhör era ädlaste stammar från Banû Hâshim:

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

[Tanken] att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne.”

Han besväras av det som besvärar er:

حَرِيصٌ عَلَيْكُم

… alla hans omsorger gäller er.”

Han månar om er vägledning och räddning från Elden. Allâh (ta´âlâ) sade:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

Muhammad är Allâhs sändebud.”2

Efter denna trosbekännelse är slaven skyldig att utföra hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order så gott han kan, bekräfta hans ord, avstå från det som han förbjudit och endast dyrka Allâh utmed hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift. Dessa fyra frågor är alltså nödvändiga:

1 – Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order om bönen, allmosan och annat skall uppfyllas.

2 – Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord om det kommande livet, paradiset, helvetet och annat skall bekräftas.

3 – Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbud mot otukt, ränta och annat som Allâh och Hans sändebud har förbjudit skall undvikas.

4 – Allâh skall endast dyrkas utmed hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift. Slaven får inte innovera i religionen något som Allâh inte har föreskrivit. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”3

Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”4

Det vill säga avslaget.

19:128

248:29

3Muslim (1718).

4al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).