22. De värsta Ahl-ul-Bid´a

Då du exempelvis läser:

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Allâh har full kunskap om allt.”1

säger vi att versen bekräftar Allâhs kunskap, som är en av Hans essensegenskaper, klart och tydligt och på ett sätt som passar enkom Hans väldighet och majestät, utan liknelse, jämförelse, tolkning, förvrängning och förnekelse. Den skall förstås i enlighet med den givmilde Herrens ord:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”2

Säg samma sak om alla andra egenskaper. Alla Allâhs (´azza wa djall) ädla och väldiga egenskaper skall bemötas på ett och samma vis.

Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade att Mufawwidhah är de värsta Ahl-ul-Bid´a. Dels uttalar de sig ignorant om Allâh, dels avstår de från att säga sanningen om egenskapernas betydelser och vänder dem ryggen – också det gör de ignorant.

129:62

242:11