14. För evigt absolut fullkomlig

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

12 – Han var evig med Sina egenskaper innan Han skapade Sin skapelse. Hans egenskaper har inte utökats av dem. Så som Han alltid har varit beskriven med Sina egenskaper, kommer Han också alltid att vara det.

FÖRKLARING

Det vill säga Allâh. Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) essens- och handlingsegenskaper är fullkomliga. Han var fullkomlig innan Han skapade skapelsen. Han (rahimahullâh) sade:

”Hans egenskaper har inte utökats av dem.”

Hans (´azza wa djall) egenskaper var alltså fullkomliga innan Han skapade skapelsen. Hans liv, ansikte, händer, ögon och alla andra egenskaper, såväl egenskapsrelaterade som handlingsrelaterade, var fullkomliga innan Han skapade Sina skapelser. Inga egenskaper har förnyats efter skapelsen. Han har alltid besuttit den absoluta fullkomligheten, innan skapelsen och efter skapelsen. Han (rahimahullâh) sade:

”Så som Han alltid har varit beskriven med Sina egenskaper, kommer Han också alltid att vara det.”

Allâh (´azza wa djall) är alltså beskriven med Sina egenskaper. Så som Hans essens saknar början gör även Hans egenskaper det. Tal om egenskaperna är ju som tal om essensen. Han besitter Sina egenskaper i all evighet.