14. Abû Hanîfahs uppmaning och varning

61 – Han sade också:

Det är inte Dadjdjâl som jag fruktar mest för er. Saker och ting kommer att ske med era stora. Den som upplever den tiden skall hålla sig till den första vägen. I dag följer vi förvisso Sunnah.”1

62 – Ibn Mas´ûd sade:

Den som vill rätta sig efter någon skall rätta sig efter dem som har dött. Ty du kan inte vara säker på att den levande inte prövas. Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare var samfundets bästa människor. Deras hjärtan var de frommaste, deras kunskap var den djupaste och de var minst tillgjorda. Allâh valde dem till Sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sällskap för att etablera Hans religion. Känn deras dygd, gå i deras fotspår och ta efter deras karaktärer så gott ni kan. De var säkerligen på den raka vägen.”2

63 – al-Hasan al-Basrî nämnde Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och sade:

I detta samfund var deras hjärtan de frommaste, deras kunskap den djupaste och de var minst tillgjorda. Allâh valde dem till Sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sällskap. Ta efter deras karaktärer och sätt. Vid Ka´bahs Herre är de på den raka vägen.”3

64 – Ibrâhîm sade:

Inget har förvarats för er och undanhållits från de andra till följd av er dygd.”4

65 – Hudhayfah sade:

Lärda! Anamma era föregångares väg! Vid Allâh gör ni det, kommer ni långt fram. Och om ni lämnar den och väljer istället att gå till höger eller till vänster, förvillar ni er riktigt långt bort.”5

66 – Nûh al-Djâmi´ sade:

Jag sade till Abû Hanîfah: ”Vad säger du om dem som har innoverat teser om oväsentligheter och kroppar?” Han sade: ”Filosofiska teorier. Håll dig till rapporteringar och Salafs väg. Och håll dig borta från alla nyheter, ty de är innovationer.”

1ad-Dârimî (219) och al-Lâlakâ’î (107).

2Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih, sid. 419, och Mishkât-ul-Masâbîh (193).

3Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih (2/97).

4Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih (2/97).

5Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih (2/97).